ein Bild
Kamerleherseyy
Bir kızın kişisel web sitesi..

Nutuk

Nutuk (Söylev)

Yurt topraklarının, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin birinci elden, değerli bir kaynak eseridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kame aldığı Nutuk, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.

Nutuk, yalnız geçmiş devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır. Nutuk, milleti ülkenin geleceğini belirleyecek olan milli birlik ilkesi etrafında bilinçlendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli hakimiyet kavramlarının harekete dönüştürülmesi yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir tarihi akışın hikayesidir.

Nutuk, ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. Yazı inkılabından sonra, bu ilk metnin okunması güçleştiğinden, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt olarak yeniden basılmıştır. Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince yeniden basılmıştır.Nutuk'un Bölümleri

 • Anadolu'nun durumu ve kurtuluş çareleri
 • Milli teşkilatların kurulması ve kongreler
 • İstanbul hükumeti ile ilişkiler
 • Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi
 • Misak-ı Milli ve gelişmeler
 • Büyük Millet Meclisi'nin toplanması
 • İsyanlar ve Doğu cephesindeki gelişmeler
 • Düzenli orduya geçme kararı
 • İstanbul hükumetinin Ankara ile temas arayışları
 • Batı cephesindeki gelişmeler ve Birinci İnönü Muharebesi
 • Londra Konferansı ve İkinci İnönü Muharebesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip gelişmeler
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı, Mudanya Mütarekesi
 • Lozan Barış Konferansı ve Saltanatın kaldırılması, Hilafet meselesi
 • Halk Fırkası'nın kuruluş ve Lozan Barış Anlaşması ve müteakip gelişmeler
 • Cumhuriyetin ilanı
 • Hilafetin kaldırılması
 • Mustafa Kemal'e karşı muhalefet, Paşalar meselesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Gençliğe hitabesi
Nutuk tümü

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın: